Για να πάμε στη Φόνισσα, ακολουθούμε το δρόμο από το χωριό Κάτω Λουτρό στην Κορινθία προς Κορφιώτισσα. Λίγο πριν τη Κορφιώτισσα στρίβουμε αριστερά σε χωματόδρομο που κατηφορίζει προς το φαράγγι και φτάνει μέχρι την είσοδο του.

Για να μπεις στο φαράγγι πρέπει να μπορείς να κάνεις ραπέλ. Η διάσχιση του φαραγγιού επoμένως δεν είναι  river trekking αλλά canyoning.  Επειδή όμως τα ραπέλ δεν είναι πολλά, ούτε ψηλά, ούτε δύσκολα, δεν θα προβληματίσουν κάποιον που έχει στοιχειώδεις γνώσεις canyoning. Το χαρακτηριστικό του φαραγγιού όμως είναι ότι έχει πολλά και δύσκολα βράχινα περάσματα και  απαιτείται να υπάρχει η σχετική εμπειρία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του φαραγγιού είναι ότι ένα μέρος της πορείας γίνεται σε απόλυτο σκοτάδι όπου ο φακός κεφαλής είναι απαραίτητος. Το σκοτεινό τμήμα όμως δεν έχει τεχνικές δυσκολίες και έτσι η διάσχιση του είναι εντυπωσιακή χωρίς να είναι επικίνδυνη.