ΝΗΛΕΑΣΟ Νηλέας είναι ποτάμι στη Βόρεια Εύβοια. Πηγάζει βόρεια από το χωριό Κερασιά, αλλά μαζεύει νερά και από πολλά χαμηλά υψώματα της περιοχής. Διατρέχει ολόκληρο σχεδόν τον Δήμο Νηλέως και εκβάλλει στο Αιγαίο κοντά στη Κρύα Βρύση. Αναμφίβολα ένα τέτοιο όνομα κουβαλάει μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ο Νηλέας και ο δίδυμος αδελφός του Πελίας είναι παιδιά του Ποσειδώνα και της Τυρούς. Μάλιστα ο Νηλέας συνδέεται έμμεσα και με τον Ενιππέα, διότι ο Ποσειδώνας για να συνευρεθεί με την Τυρώ πήρε την μορφή του Ενιππέα που ήταν ο ωραιότερος από τους ποτάμιους θεούς και με τον οποίο ήταν ερωτευμένη η Τυρώ. Μετά μπαίνουν τα αναπόφευκτα ενδοοικογενειακά.