ΡΕΜΑ ΔΗΜΟΣΑΡΗΤο ρέμα του Δημοσάρη στη νότια Εύβοια πηγάζει κάτω από τους γκρεμούς της κορυφής Γιούδα (1386μ) του βουνού Όχη και χύνεται στο Αιγαίο στην παραλία Καλλιανού. Η ευρύτερη περιοχή της Όχης δομείται από σχιστολιθικά πετρώματα τα οποία είναι μη υδροπερατά, με αποτέλεσμα τα νερά από τις βροχοπτώσεις και το λιώσιμο του χιονιού να μην απορροφούνται από το έδαφος αλλά να παραμένουν στην επιφάνεια σχηματίζοντας το ρέμα.